TV& VIDEO

Angela Merkel

Đức thành lập chính phủ liên minh

Đức thành lập chính phủ liên minh

VTV.vn - Sau 5 tháng trong bế tắc, cuối cùng các chính đảng tại Đức nhất trí thành lập một chính phủ liên minh, đưa bà Angela Merkel tiếp tục giữ ghế Thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ 4.