TV& VIDEO

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới

23.01.2018

VTV.vn- Chương trình giáo dục phổ thông mới là cuộc cải cách toàn diện ngành giáo dục. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự đồng lòng đón cái mới của đội ngũ giáo viên.

Chuyển động 24h

Chuyển động 24h là chương trình do Trung tâm Tin tức, Đài THVN – VTV24 sản xuất, cung cấp tới khán giả thông tin mới nhất về mọi mặt của đời sống xã hội như: kinh tế, văn hóa, an ninh, xã hội, thể thao, giải trí trong và ngoài nước… Với tiêu chí “người đưa tin đầu tiên” – chương trình bao quát các sự kiện quan trọng, mới mẻ và lý thú...