TV& VIDEO

áp thấp nhiệt đới

Năm 2018, sẽ có khoảng 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền

Năm 2018, sẽ có khoảng 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền

VTV.vn - Dự báo sẽ có khoảng 12-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5 - 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.