TV& VIDEO

áp thấp nhiệt đới

Tâm bão số 10 đã dịch sang khu vực Trung Lào

Tâm bão số 10 đã dịch sang khu vực Trung Lào

VTV.vn - Sau khi quét qua Bắc miền Trung, tâm bão số 10 đã dịch sang khu vực Trung Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu của nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.