bài toán nan giải

Bộ Xây dựng không đồng ý xây dựng công trình 70 tầng ở Ga Hà Nội

Bộ Xây dựng không đồng ý xây dựng công trình 70 tầng ở Ga Hà Nội

VTV.vn - Bộ Xây dựng đã có ý kiến không đồng ý xây dựng công trình 70 tầng ở Ga Hà Nội.