TV& VIDEO

Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị tổng kết "Đề án trang bị sách cho cơ sở"

Hội nghị tổng kết "Đề án trang bị sách cho cơ sở"

VTV.vn - Sáng 24/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết "Đề án trang bị sách cho cơ sở" của Ban Bí thư Trung ương Đảng.