Ban Bí thư Trung ương Đảng

Học và làm theo gương Bác đã tạo chuyển biến tích cực

Học và làm theo gương Bác đã tạo chuyển biến tích cực

VTV.vn - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.