TV& VIDEO

Ban Bí thư Trung ương Đảng

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

VTV.vn - Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với 6 Bộ và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.