TV& VIDEO

bản đồ cổ

Tạp chí Francophonie ra số đặc biệt về Biển Đông

Tạp chí Francophonie ra số đặc biệt về Biển Đông

VTV.vn - Tạp chí Francophonie vừa ra số đặc biệt giải thích cho độc giả nói tiếng Pháp trên thế giới về các khía cạnh của tình hình hiện nay trên Biển Đông.