TV& VIDEO

ban hành văn bản pháp luật

Nhiều văn bản pháp luật không đi vào cuộc sống

Nhiều văn bản pháp luật không đi vào cuộc sống

VTV.vn - Do không sát với thực tiễn, thiếu khả thi, hoặc xung đột với hệ thống pháp luật hiện hành, nhiều văn bản pháp luật đã hoặc chuẩn bị ban hành phải rút, tạm dừng thực hiện.