TV& VIDEO

bản quyền champions league

Bản quyền C1, C3 và tâm lý "xem chùa"

Bản quyền C1, C3 và tâm lý "xem chùa"

VTV.vn - Vấn đề bản quyền truyền hình một lần nữa lại trở thành đề tài nóng bỏng khi Champions League và Europa League lần thứ hai liên tiếp bị ngừng cung cấp tín hiệu.