TV& VIDEO

bao bì thuốc lá

WHO kêu gọi các quốc gia cùng in trơn bao bì thuốc lá

WHO kêu gọi các quốc gia cùng in trơn bao bì thuốc lá

VTV.vn - Hưởng ứng ngày không thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế thế giới và Ban thư ký Công ước khung của WHO kiểm soát thuốc lá kêu gọi các quốc gia cùng in bao bì thuốc lá trơn.