TV& VIDEO

bảo hiểm nông nghiệp

Đăk Nông: 1.200 con lợn của một trang trại bị chết cháy do chập điện

Đăk Nông: 1.200 con lợn của một trang trại bị chết cháy do chập điện

VTV.vn - Số lợn bị chết lần này, gia đình anh Dương đã nuôi được khoảng 1 tháng, trọng lượng mỗi con từ 20 - 25kg.