TV& VIDEO

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi vượt kế hoạch hơn 45 tỉ đồng

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi vượt kế hoạch hơn 45 tỉ đồng

VTV.vn - Theo thông báo của thanh tra Chính phủ, trong 2 năm 2011 - 2012, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chi vượt kế hoạch với số tiền hơn 45 tỉ đồng.