TV& VIDEO

Báo Quân đội Nhân dân

Chặng đường lịch sử trong quan hệ Việt – Lào

Chặng đường lịch sử trong quan hệ Việt – Lào

VTV.vn - Trong tuần, nhiều tờ báo đã có bài viết phản ánh về chặng đường lịch sử 55 năm trong quan hệ hai nước Việt – Lào.