Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến metro số 1 cần vốn trả nhà thầu

Tuyến metro số 1 cần vốn trả nhà thầu

VTV.vn - Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM hiện đang rất cần vốn tạm ứng để trả cho các nhà thầu, trong dự án metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên.