TV& VIDEO

Bến Thành - Suối Tiên

TP.HCM chính thức đồng ý kéo dài metro số 1 đến Bình Dương, Đồng Nai

TP.HCM chính thức đồng ý kéo dài metro số 1 đến Bình Dương, Đồng Nai

VTV.vn - UBND TP.HCM đã chấp thuận phương án kéo dài tuyến metro số 1 từ ga Suối Tiên đến TP Biên Hòa (Đồng Nai) và thị xã Dĩ An (Bình Dương).