TV& VIDEO

bệnh nhân Parkinson

Phát hiện mới trong điều trị bệnh Parkinson

Phát hiện mới trong điều trị bệnh Parkinson

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) đã tìm ra phương pháp ngăn chăn bệnh Parkinson phát triển, nếu bệnh nhân được phát hiện và điều trị sớm.