TV& VIDEO

bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện miền núi đầu tiên của Hà Tĩnh có máy chụp cắt lớp

Bệnh viện miền núi đầu tiên của Hà Tĩnh có máy chụp cắt lớp

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn đã bắt đầu đưa hệ thống chụp cắt lớp vi tính vào phục vụ hoạt động khám chữa bệnh.