TV& VIDEO

bệnh viện xuống cấp

Nhiều bệnh viện tuyến huyện tại Hà Nội xuống cấp trầm trọng

Nhiều bệnh viện tuyến huyện tại Hà Nội xuống cấp trầm trọng

VTV.vn - Tại Hà Nội, một số bệnh viện tuyến huyện, tuyến thành phố đang bị xuống cấp trầm trọng về cơ sở vật chất, thiếu nguồn nhân lực.