BHYT

Thay đổi cơ chế chi trả khám chữa bệnh BHYT để nâng cao chất lượng phục vụ

Thay đổi cơ chế chi trả khám chữa bệnh BHYT để nâng cao chất lượng phục vụ

VTV.vn - Nhằm giải quyết những vấn đề y tế cơ sở đang gặp phải, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng y tế cơ sở và sẽ đổi mới cơ chế chi trả KCB BHYT.