TV& VIDEO

bí quyết sống thọ

Acciaroli (Italy) - Thị trấn sống thọ nhất thế giới

Acciaroli (Italy) - Thị trấn sống thọ nhất thế giới

VTV.vn - Tại Italy, có một thị trấn đặc biệt - thị trấn Acciaroli - với gần 300 cụ già sống hơn 100 tuổi, trong đó 20% số người đã đạt đến 110 tuổi.