TV& VIDEO

bị tấn công

Văn phòng nhật báo của Đức bị tấn công

Văn phòng nhật báo của Đức bị tấn công

Tòa nhà của nhật báo “Bưu điện buổi sáng” của Đức đã trở thành mục tiêu của một cuộc đốt phá vào sáng sớm ngày 11/1.