Biệt động Sài Gòn

Tinh thần Mậu Thân trong lễ giỗ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Tinh thần Mậu Thân trong lễ giỗ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

VTV.vn - Hơn 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, ngôi nhà của Chỉ huy trưởng Biệt động Sài Gòn - Gia Định và bà Đoàn Thị Nhỏ luôn là điểm hẹn của những người thuộc lực lượng này.