TV& VIDEO

Bộ Giáo dục - Đào tạo

Lấy ý kiến về việc tuyển sinh vào lớp 6 bằng đánh giá năng lực

Lấy ý kiến về việc tuyển sinh vào lớp 6 bằng đánh giá năng lực

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và tuyển sinh Trung học Phổ thông.