TV& VIDEO

Bộ Giáo dục - Đào tạo

Quy định cộng điểm ưu tiên theo khu vực khi xét tuyển đại học 2018

Quy định cộng điểm ưu tiên theo khu vực khi xét tuyển đại học 2018

VTV.vn - Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành quy định cộng điểm ưu tiên theo khu vực xét tuyển Đại học năm 2018 chính thức giảm xuống 1 nửa.