TV& VIDEO

Bộ GTVT

Hàng loạt dự án BOT giao thông trước nguy cơ "vỡ trận"

Hàng loạt dự án BOT giao thông trước nguy cơ "vỡ trận"

VTV.vn - Với việc nhiều nhà đầu tư đã và đang có ý định rút lui khiến hàng loạt các dự án BOT giao thông hiện đứng trước nguy cơ "vỡ trận".