bộ môn nghệ thuật

Nghệ thuật gấp giấy Origami: Biểu tượng văn hóa của Nhật Bản

Nghệ thuật gấp giấy Origami: Biểu tượng văn hóa của Nhật Bản

VTV.vn - Một truyền thuyết cổ của Nhật Bản nói rằng nếu ai gấp được 1.000 con hạc giấy, người đó sẽ có được một điều ước. Ẩn sau đó là nét văn hóa, một bộ môn nghệ thuật độc đáo.