TV& VIDEO

bộ quốc phòng mỹ

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Mỹ 2017

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Mỹ 2017

VTV.vn - Ngày 17/10 (theo giờ địa phương), Đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Mỹ 2017 đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.