TV& VIDEO

bộ quốc phòng mỹ

Gặp gỡ Tiến sĩ Phan Minh Liêm - Người thắp sáng hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Gặp gỡ Tiến sĩ Phan Minh Liêm - Người thắp sáng hy vọng cho bệnh nhân ung thư

VTV.vn - Với những thành công trong các nghiên cứu chuyên sâu về ung thư, Tiến sĩ Phan Minh Liêm đã mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều bệnh nhân.