TV& VIDEO

bộ quốc phòng mỹ

Nga lên án chiến lược hạt nhân mới của Mỹ

Nga lên án chiến lược hạt nhân mới của Mỹ

VTV.vn - Ngày 3/2, Chính phủ Nga đã lên án chính sách hạt nhân mới của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia.