Bộ trưởng Đinh La Thăng

Yêu cầu kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt

Yêu cầu kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt

VTV.vn - Một ngày trước khi Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm khắc đối với Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.