TV& VIDEO

bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cân đối thu chi

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cân đối thu chi

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm Bộ Tài chính thực hiện trong nhiệm kỳ tới là đảm bảo cân đối thu chi.