TV& VIDEO

cá nhân liên quan

Cả nước còn hơn 10 triệu ha rừng tự nhiên

Cả nước còn hơn 10 triệu ha rừng tự nhiên

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố báo cáo về hiện trạng và số liệu diện tích rừng toàn quốc tính đến thời điểm cuối năm 2016.