TV& VIDEO

cách điều trị ung thư

Keytruda - Hy vọng mới cho các bệnh nhân ung thư

Keytruda - Hy vọng mới cho các bệnh nhân ung thư

VTV.vn - Một loại thuốc miễn dịch mới, mang tên Keytruda, đang được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư.