TV& VIDEO

cải cách tư pháp

Bỏ áo tù, vành móng ngựa - Bước cải tiến trong cải cách tư pháp

Bỏ áo tù, vành móng ngựa - Bước cải tiến trong cải cách tư pháp

VTV.vn - Những thay đổi như bỏ vành móng ngựa, áo tù được coi là bước cải tiến trong cải cách tư pháp.