TV& VIDEO

cải tạo mặt bằng

Lợi dụng cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản

Lợi dụng cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản

VTV.vn - Chính quyền huyện Hòa Vang và UBND TP Đà Nẵng liên tục cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dưới danh nghĩa cải tạo đồi núi san lấp mặt bằng.