TV& VIDEO

cán bộ chủ chốt

Ông Lại Xuân Môn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Lại Xuân Môn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VTV.vn - Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam được phân công, điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.