TV& VIDEO

cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng kỷ luật một số lãnh đạo Sở, ngành

Đà Nẵng kỷ luật một số lãnh đạo Sở, ngành

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định kỷ luật một số cán bộ chủ chốt trên địa bàn.