cán bộ công chức

Từ 15/9, quy định đánh giá viên chức có nhiều thay đổi

Từ 15/9, quy định đánh giá viên chức có nhiều thay đổi

VTV.vn - Từ 15/9, nghị định sửa đổi, bổ sung về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive