TV& VIDEO

cán bộ sai phạm

Tăng cường kỷ luật trong Đảng

Tăng cường kỷ luật trong Đảng

VTV.vn - Nhiều sai phạm của cán bộ cấp cao từ đương chức đến về hưu đã được đưa ra xử lý, cho thấy trong Đảng đang có những chuyển biến tích cực trong đấu tranh với tiêu cực.