TV& VIDEO

cán bộ sai phạm

Quảng Bình xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm

Quảng Bình xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm

VTV.vn - Tỉnh ủy Quảng Bình đã có kết luận nội dung kiểm tra dấu hiệu vi pham đối với ông Đinh Quý Nhân về hàng loạt sai phạm trong công tác tuyển dụng lao động.