Báo chí với nhiệm vụ xây dựng Đảng

Báo chí với nhiệm vụ xây dựng Đảng

29.06.2017

VTV.vn - Sự vào cuộc của hệ thông báo chí, đặc biệt là cả với những cơ quan báo chí, tờ báo xưa nay ít mặn mà vói lĩnh vực xây dựng Đảng cho thấy những tín hiệu tích cực.

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive