Sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở

Sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở

20.02.2017

VTV.vn - Việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cấp cơ sở.

Thủ tướng: “Cần loại bỏ những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy”

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive