Hiệu quả từ sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ở Hòa Bình, Bắc Ninh

Hiệu quả từ sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ở Hòa Bình, Bắc Ninh

21.04.2017

VTV.vn - Hầu hết các đơn vị sau khi sáp nhập đều đã có sự đổi mới nâng cao được hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Đề án sáp nhập sở ngành của Bộ Nội vụ có thể hình thành "siêu sở"?

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive