Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là chủ trương đúng

Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là chủ trương đúng

23.03.2017

VTV.vn - Đây là chủ trương đúng và cần thiết trong bối cảnh kinh tế tư nhân ngày một giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển hiện nay.

Bức họa "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" trở thành bảo vật quốc gia

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive