TV& VIDEO

căn cứ quân sự Mỹ

Quân đội Mỹ được phép bắn hạ thiết bị bay không người lái

Quân đội Mỹ được phép bắn hạ thiết bị bay không người lái

VTV.vn - Lầu Năm góc đã cho phép các căn cứ quân sự Mỹ được quyền bắn hạ hoặc phá hủy các thiết bị bay không người lái thương mại bay phía trên hoặc gần các căn cứ này.