TV& VIDEO

cắn móng tay

Những thói quen nhỏ gây hại lớn cho sức khỏe

Những thói quen nhỏ gây hại lớn cho sức khỏe

Những biểu hiện mỗi khi chúng ta căng thẳng thường gây khó chịu cho người xung quanh. Nhưng lại có một số thói quen thực sự gây tổn hại cho sức khỏe của chính mình.