TV& VIDEO

cảnh báo đe dọa khủng bố

Thụy Điển nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố

Thụy Điển nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố

VTV.vn - Hôm 18/11, cảnh sát an ninh Thụy Điển đã nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố, lên mức thứ tư trong thang đánh giá gồm 5 mức.