cánh đồng mẫu lớn

Quảng Ngãi: Xây dựng 59 cánh đồng mẫu lớn

Quảng Ngãi: Xây dựng 59 cánh đồng mẫu lớn

VTV.vn - Vụ Đông Xuân 2016 - 2017, Quảng Ngãi đã tập trung xây dựng 59 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích khoảng 1.500ha.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive