cạnh tranh

DN giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam

DN giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam

VTV.vn - Việc liên kết doanh nghiệp với người nông dân trong sản xuất nông nghiệp là điều kiện quan trọng giúp nông sản Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh.