Vì sao Bắc Vân Phong được chọn là nơi xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt?

Vì sao Bắc Vân Phong được chọn là nơi xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt?

26.03.2017

VTV.vn - Để tạo cán cân phát triển kinh tế đồng đều cho cả 3 miền đất nước, Bắc Vân Phong đã trở thành khu hành chính - kinh tế đặc biệt mang nhiều kỳ vọng của miền Trung.

Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (15h35, 26/3, VTV1)

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive