Doanh nhân và hội nhập: Cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ cao

Doanh nhân và hội nhập: Cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ cao

01.04.2018

VTV.vn - Song hành cùng không ít thách thức, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra rất nhiều các cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao

Doanh nhân và Hội nhập: Nặng lòng với vùng đất gốm