TV& VIDEO

cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng Israel họp khẩn cấp về khủng hoảng chính trị

Thủ tướng Israel họp khẩn cấp về khủng hoảng chính trị

VTV.vn -Thủ tướng Israel đã đàm phán khẩn cấp với các đảng liên minh cầm quyền với hy vọng tránh được cuộc khủng hoảng chính trị có khả năng dẫn đến một cuộc bầu cử trước thời hạn.