Cấp đổi giấy phép lái xe

Đổi giấy phép lái xe hoàn toàn qua mạng tại TP.HCM

Đổi giấy phép lái xe hoàn toàn qua mạng tại TP.HCM

VTV.vn - Trong quý I/2018, người dân TP.HCM có thể đổi giấy phép lái xe hoàn toàn qua mạng.