TV& VIDEO

cấp phát gạo

Hoàn thành cấp phát gạo đợt 2 tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường

Hoàn thành cấp phát gạo đợt 2 tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường

VTV.vn - Cục Dự trữ Nhà nước ở khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc xuất cấp gạo đợt 2 cho ngư dân và học sinh tại các địa phương này.