TV& VIDEO

cấp sổ đỏ

213 lãnh đạo huyện, xã ở Đắk Nông cấp sổ đỏ cho đất rừng lấn chiếm

213 lãnh đạo huyện, xã ở Đắk Nông cấp sổ đỏ cho đất rừng lấn chiếm

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa 3, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết,toàn tỉnh có 213 cán bộ liên quan tới vi phạm cấp sổ đỏ.