TV& VIDEO

cấp thẻ BHYT

Vĩnh Long chi hơn 5,8 tỷ đồng mua BHYT cho đồng bào dân tộc

Vĩnh Long chi hơn 5,8 tỷ đồng mua BHYT cho đồng bào dân tộc

VTV.vn - Ban Dân tộc phối hợp với BHXH tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cấp gần 18.300 thẻ BHYT cho bà con trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 5,8 tỷ đồng.