TV& VIDEO

cấp tín dụng

Doanh nghiệp khởi nghiệp khó tiếp cận vốn

Doanh nghiệp khởi nghiệp khó tiếp cận vốn

VTV.vn - Theo một lãnh đạo ngân hàng, 70% là tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp không tiếp cận được vốn vì gặp vướng mắc khi đi vay tại ngân hàng.