cắt hợp đồng

Nghịch lý chấm dứt hợp đồng hơn 1000 giáo viên

Nghịch lý chấm dứt hợp đồng hơn 1000 giáo viên

VTV.vn - Vì sao dù đang rất thiếu nguồn nhân lực giảng dạy, mà tỉnh Gia Lai vẫn xem xét chấm dứt hợp đồng với cả ngàn giáo viên?