cầu đường bộ

Phải đặt các trạm thu giá BOT trong phạm vi dự án

Phải đặt các trạm thu giá BOT trong phạm vi dự án

VTV.vn - Các trạm thu giá BOT phải được đặt trong phạm vi dự án để không ảnh hưởng đến người dân vùng lân cận.