TV& VIDEO

cầu Ghềnh

Đồng Nai: Đưa cầu Ghềnh cũ bắc qua cù lao cho dân đi lại

Đồng Nai: Đưa cầu Ghềnh cũ bắc qua cù lao cho dân đi lại

VTV.vn - UBND tỉnh Đồng Nai quyết định đưa cầu Ghềnh cũ về cù lao Ba Xê bắc cầu cho dân đi lại, đồng thời làm du lịch.