TV& VIDEO

cầu sông Hàn

Tìm phương án lưu thông qua hầm chui phía Tây cầu sông Hàn

Tìm phương án lưu thông qua hầm chui phía Tây cầu sông Hàn

VTV.vn - Sau 5 ngày vận hành, chiều 4/5, Sở GTVT Đà Nẵng tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và tìm phương án tối ưu để tổ chức giao thông qua hầm chui phía Tây cầu sông Hàn.